Szanowni Państwo,

Program XLIV Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN jest już dostępny. Poniżej link do PROGRAMU.

Do zobaczenia w Łodzi
Komitet Organizacyjny


Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk,
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej,
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Łódzki

zapraszają na:

XLIV Sesję Naukową Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

„Nauka, technologia i innowacje w żywności i żywieniu”

pod patronatem

JM Rektora Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka

oraz

pod honorowym patronatem

Prezydent Miasta Łodzi

Hanny Zdanowskiej

Łódź, 3 – 4 lipca 2019 r.

Sesje Naukowe Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk (KNoŻiŻ PAN) są organizowane przez krajowe ośrodki akademickie związane z naukami o żywności i żywieniu w dwuletnich cyklach. Sesje te stanowią największe w skali kraju forum prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka, jak również wymiany poglądów oraz doświadczeń pracowników jednostek naukowych i przedstawicieli przemysłu spożywczego. Tematyka XLIV Sesji dotyczyć będzie szeroko pojętej problematyki związanej z oddziaływaniem żywności i odżywiania na zdrowie człowieka.

Tematyka Sesji:

 • Żywność funkcjonalna
 • Innowacyjne technologie w produkcji żywności
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Żywienie człowieka
 • Biotechnologia
 • Aspekty środowiskowe w produkcji żywności

 W trakcie Sesji przewidziano:

 • Wykłady plenarne
 • Komunikaty ustne
 • Sesję e-posterową w formie prezentacji multimedialnej (5 slajdów)
 • Sesję posterową
 • Dyskusję panelową
 • Wystawy i ekspozycje