Monografie

Zasady przygotowania prac

Wersje elektroniczne rozdziałów do monografii (pliki w formacie *.docx zgodne z ustalonym wzorem formatowania) należy przesłać do 30.04.2019 roku na adres e-mail: pan.binoz@info.p.lodz.pl

Tekst pisany w formacie Word, ustawienie rozmiaru papieru: szerokość 17,6 cm ; wysokość 25 cm; marginesy:  górny 2,5 cm,  dolny 2,0 cm, lewy 2,5 cm, prawy 2,5 cm. Tekst należy pisać czcionką Times New Roman 11 pkt. Nie dzielić wyrazów. Powołania w tekście na pozycje piśmiennictwa należy podać w nawiasach kwadratowych [1] albo [2, 3] lub też [3-5].

Objętość publikacji ze streszczeniami, rysunkami, tabelami i piśmiennictwem powinna mieścić się w przedziale 20000-25000 znaków ze spacjami.

Wszystkie przesłane prace zostaną poddane procesowi recenzji. Po otrzymaniu rekomendacji ze strony Recenzentów praca kierowana jest do publikacji w niniejszej monografii. Artykuły, które nie będą miały formy zgodnej z zamieszczonymi wytycznymi, będą odsyłane autorom do korekty.