Dofinansowanie

Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XLIV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk „Nauka, technologia i innowacje w żywności i żywieniu”, 3-4 lipca 2019 r. – zadanie finansowane w ramach umowy 736/P-DUN/2019 z dnia 10.06.2019 r. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Dofinansowanie Polskiej Akademii Nauk

XLIV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk „Nauka, technologia i innowacje w żywności i żywieniu”, 3-4 lipca 2019 r. – zadanie finansowane przez Polską Akademię Nauk ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.