Opłaty

Koszt uczestnictwa w Konferencji:

  • 850 zł (bez noclegów),
  • 800 zł dla członków PTTŻ (bez noclegów),
  • 550 zł dla doktorantów (bez noclegów).

Opłata obejmuje:

  • udział w Konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • monografię naukową,
  • udział w spotkaniu towarzyskim,
  • obiady.

Opłaty za konferencję prosimy dokonywać do 30 kwietnia 2019 na konto:
Nr: 75 1240 3028 1111 0010 3742 0580
Bank Pekao SA II O/Łódź
W tytule przelewu prosimy podać: XLIV Sesja KNoŻiŻ PAN + imię i nazwisko uczestnika, BiNoŻ

Właściciel rachunku: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (BiNoŻ).