Terminy

  • do 30 marca 2019 – zgłoszenie uczestnictwa
  • do 30 kwietnia 2019 – przesyłanie streszczeń wykładów plenarnych i komunikatów naukowych
  • do 30 kwietnia 2019 – przesyłanie pełnych tekstów prac do druku w monografii
  • do 30 kwietnia 2019 – przesyłanie e-posterów w formacie ppt lub pdf (bez prezentacji nie publikujemy abstraktu)
  • do 30 kwietnia 2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej