Wymagania

Wykłady plenarne: czas wystąpienia 30 min, prezentację należy przygotować w programie Microsoft Power Point (plik *.ppt)

Komunikaty ustne: czas wystąpienia 15 min, prezentację należy przygotować w programie Microsoft Power Point (plik *.ppt)

E- postery: czas wystąpienia 5 min, prezentacja powinna składać się z maksymalnie 5 slajdów, wystąpienie należy przygotować w programie Microsoft Power Point (plik *.ppt)

Wystąpienia ustne można również przygotować w formie plików pdf – program Adobe Acrobat Reader

Postery tradycyjne: UWAGA ZMIANA- wymiar tablic do przymocowania posterów wynosi 115 x 75 cm, stąd sugerowany format posteru to B1 lub A1.

Wcześniej było: maksymalny rozmiar posteru 84 wysokość, 60 cm szerokość (format A1)