Komitety

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca:
Dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, prof. PŁ – tel. (42) 631 34 61

Sekretarz:
Dr inż. Joanna Oracz – tel. (42) 631 34 62

Skarbnik:
Mgr Renata Kulińska – tel. (42) 631 34 71

Członkowie:

 • Dr hab. inż. Joanna Leszczyńska, prof. PŁ
 • Dr hab. inż. Agnieszka Nowak
 • Dr inż. Karolina Miśkiewicz
 • Dr inż. Małgorzata Redzynia
 • Dr inż. Justyna Rosicka – Kaczmarek
 • Dr inż. Michał Sójka
 • Mgr inż. Joanna Grzelczyk

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
 • Prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba
 • Prof dr hab. Krzysztof Śmigielski
 • Dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. PŁ
 • Dr hab. inż. Grażyna Budryn, prof. PŁ
 • Dr hab. inż. Alina Kunicka – Styczyńska, prof. PŁ
 • Dr hab. inż. Joanna Leszczyńska, prof. PŁ
 • Dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. PŁ
 • Dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, prof. PŁ
 • Dr hab. inż. Anna Diowksz
 • Dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
 • Dr hab. inż. Robert Klewicki
 • Dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka
 • Dr hab. inż. Agnieszka Nowak
 • Dr hab. inż. Anna Podsędek