Data i miejsce

Data konferencji: 3 – 4 lipca 2019 r.

Miejsce konferencji: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 4/10